Evaluare afaceri

Evaluare afaceri

Evaluarea intreprinderii sau a afacerii (EI), cuprinde urmatoarele etape pentru  intocmirea unui raport de evaluare al unei intreprinderi sau a unei afacerii de catre un expert evaluator Anevar  (EI):

 • Etapa initiala, în cadrul careia are loc:

–   Cunoaşterea preliminara a afacerii evaluate

–   Pregatirea actiunii (stabilirea echipei de evaluare, elaborarea bugetului de timp pe ansamblul lucrarii şi pe fiecare actiune etc.)

 • Etapa de realizare, structurata dupa cum urmeaza:

–   Stabilirea diagnosticului de evaluare

–   Elaborarea ipotezelor de evaluare în vederea conturarii a 2-3 scenarii de evaluare

–  Evaluarea propriu-zisa, care consta în alegerea metodelor de evaluare, aplicarea formulelor conform scenariilor de evaluare şi determinarea scarii de valori corespunzatoare metodelor alese

 • Etapa concluziilor, concretizata în redactarea raportului de evaluare

–   Raportul de evaluare include ca elemente obligatorii:

–            prezentarea afacerii, a echipei de evaluare

–            mentionarea: expertizelor şi studiilor utilizate, a factorilor de risc şi a ipotezelor de evaluare admise, a bibliografiei utilizate

–            expunerea metodelor de evaluare aplicate

–            exprimarea opiniei evaluatorului: se reiau valorile grupate pe metodele utilizate, se avanseaza o valoare (un interval de valori) a afacerii, se expun motivele, argumentele ce au determinat solutiile propuse şi valorile economice ale afacerii

Aşa cum reiese din aceasta prezentare, valoarea afacerii determinata prin mai multe metode de evaluare se înscrie într-un interval care indica o valoare reprezentativa a acesteia. În jurul acestei valori se vor face negocierile de catre participantii la tranzactia ce a reclamat evaluarea.

Diferentele dintre valoarea afacerii stabilita prin expertiza şi diagnostic şi pretul la care convin ulterior partile participante (în cazul vanzarii este vorba de vanzator şi cumparator) sunt relevate prin intermediul unor criterii de diferentiere.

Evaluarea intreprinderii este un serviciu profesional, o activitate realizata de mai multi specialisti ce au pregatire in diverse domenii, cum ar fi cel economic, juridic, contabilitate, inginerie sau constructii.
Activitatea de evaluare a unei intreprinderi este condusa de catre un expert evaluator, membru ANEVAR, evaluator de intreprinderi. In cadrul procesului de evaluare sunt create rapoarte de evaluare pentru intreprinderi, generatoare de venit, proprietati specializate, societati comerciale, restaurante, hoteluri, statii de benzina, cazinouri, teatre si cinematografe. Evaluarea activelor necorporale de tipul licentelor, website-urilor, brevetelor de inventii, reprezinta o parte componenta a procesului de evaluare a intreprinderii. Rapoartele de evaluare de intreprinderi sunt utile investitorilor, actionarilor, personalului angajat al intreprinderii, creditorilor sau institutiilor statului.


c. Evaluarea intreprinderilor (afacerilor)

Rezultatul procedurii de evaluare a intreprinderilor este oferirea unei concluzii impartiale si corecte despre intreprinderea respectiva tinand cont de valoarea de piata a acesteia.

Evaluarile de intreprinderi sunt realizate avand la baza valoarea afacerii ca intreg, luand in considerare atat activele tangibile cat si activele curente intangibile, datorii si drepturi aferente. Evaluarile de intreprinderi sunt realizate pe baza valorii unei entitati de afaceri care este capabila sa genereze fluxuri de numerar si nu pe baza valorii agregate a activelor si a drepturilor aferente. Valoarea unei afaceri pe piata este deci derivata din fluxurile de numerar pe care este capabila sa le genereze.

Evaluarea in concordanta cu metoda valorii de utilizare permite masurarea beneficiilor fluxurilor de numerar generate de o intreprindere, care este in intregime la dispozitia proprietarilor acesteia.

Orice entitate sau subdivizie, sau un grup de companii, care este inregistrat sau opereaza pe teritoriul Romaniei, poate fi subiectul unei evaluari, atat timp cat contabilitatea financiara este realizata in concordanta cu Standardele Internationale de Contabilitate Financiara. (IAS).

Avand in vedere varietatea mare de evaluari din acest domeniu, potentialii nostri clienti pot fi orice entitate sau intreprindere care este subiect al:

 • unei tranzactii de vanzare sau cumparare;
 • unei reorganizari, fuziuni sau extinderi;
 • unei ipoteci sau transfer catre o terta parte.

Sau

 • cand procedura de lichidare in cazul falimentului este aplicata companiei;
 • cand deciziile instantelor de judecata sunt puse in executie;
 • la solicitarea proprietarului sau a clientului.

Compania noastra asigura confidentialitatea informatiilor din intreprinderea sau afacerea dumeavoastra.

 

d. Evaluarea actiunilor unei companii

Rezultatul procedurii de evaluare a actiunilor unei companii este oferirea unei concluzii impartiale si corecte despre valoarea de piata a capitalului (a pachetului de actiuni).

In timp ce pretul constituie o variabila obiectiva, el devenind un fapt istoric (indiferent daca este public sau confidential) dupa ce schimbul intre cele doua parti are loc, valoarea se refera la pretul ipotetic sau notional pe care cumparatorii si vanzatorii il vor conveni pentru un bun sau un serviciu.

Evaluarile de actiuni sunt relevante in urmatoarele cazuri:

 • vanzare sau cumparare a unei afaceri;
 • folosirea capitalului ca si contributie (non proprietate) la o companie nou infiintata;
 • cand se face conversia de actiuni de la o companie la alta (ex: fuziune, achizitie, divizare, etc.);
 • cand deciziile instantelor de judecata sunt puse in executie;
 • la solicitarea proprietarului sau a clientului.

e. Evaluarea activelor necorporale

Rezultatul procedurii de evaluare a activelor necorporale este oferirea unei concluzii impartiale si corecte despre valoarea de piata a acestor active.

Activele necorporale au anuminte caracteristici economice fara a avea o forma fizica pentru a exprima esenta economica. Activele necorporale ofera proprietarului drepturi care de obicei genereaza venit sau alte beneficii. Exemple de active necorporale: capitalul intelectual, brandurile, relatiile cu clientii, contractele, proprietatea intelectuala, brevetele de inventie si drepturile de autor, tehnologiile, procesele si metodele organizationale, etc.

Evaluarile de active necorporale pot fi relevante in urmatoarele cazuri:

 • achizitia sau lichidarea unei afaceri sau a unei parti a acesteia;
 • fuziunea sau divizarea unor companii;
 • vanzarea de proprietatii intelectuale;
 • in orice alta instanta, la solicitarea clientului.