Consultanta imobiliara

Consultanta imobiliara

Evidenta cadastrala, intabulare, topografie si drepturi reale de proprietate:

-cadastru, intabularea dreptului de proprietate si notare in cartea funciara;
-topografie inginereasca (trasari, dcadastru si intabulareelimitari, identificare terenuri,etc);
-identificare si verificare drepturi reale de proprietate asupra imobilelor.

Aspecte fiscale în sectorul imobiliar:

-optimizarea fiscală în cazul tranzacţiilor (vânzare/transfer), adică tranzacţii de active/capital cu rezidenţi şi persoane nerezidente;
-eliminarea eventualelor riscuri şi a impactului negativ în cadrul procesului tranzacţional;
-optimizarea şi structurarea fiscală a procesului de vânzare/transfer cu referire la finanţare şi la alte aspecte;
-TVA şi consecinţele fiscale ale transferului de bunuri imobiliare.

analiza tratamentului fiscal al fluxurilor de numerar între parti şi soluţionarea problemelor de risc fiscal.

Managementul investitiilor in entitati private sau publice

Planificarea lucrarilor de investitii: estimarea cheltuielilor, oferte de contractare, planificarea detaliata a constructiei si asistenta pentru servicii de proiectare, expertize tehnice si legislative.Managementul autorizarii sau receptionarii unui proiect presupune cunoasterea normele, taxele de autorizare si cerintele proiectului specifice fiecarei jurisdictii, acest lucru eliminand intarzierile in aprobarea proiectului.

Etapele premergatoare realizarii unui proiect de investitie sunt foarte importante si trebuie sa aiba in vedere:

Revizuirea documentelor pentru a se asigura ca se respecta normele si reglementarile locale de constructie
Evidentierea informatiilor care lipsesc si determinarea impactului acestora
Prezentarea si indeplinirea conditiilor pentru aprobarea proiectului

Serviciile realizate de societatea noastra cu ajutorul partenerilor:

 • Certificate de urbanism, autorizatii de constuctie si/sau desfiintare, avize si planuri;
 • Planuri urbanistice (PUG,PUD,PUZ,etc)
 • Studii privind stabilirea indicatorilor tehnico-economici aferenti unei investitii.Antemasuratori
 • Situatii de lucrari pe baza de proiect sau dupa stadiile fizice existente, punand la dispozitia clientului devize-oferta.
 • Consilierea tehnica judiciara.Expertize judiciare si extrajudiciare.
 • Consultanta in alegerea proiectantului si a executantului, in functie de complexitatea si dimensiunile proiectul

Investitii efectuate in numele si pentru clienti (activitati de identificare a celor mai bune oferte in domeniul imobiliar, activitati de due diligence pe langa proprietari in vederea identificarii posibilitatilor de colaborare, consultanta privind modul de achizitie, consultanta privind modul in care va fi administrat, dezvoltat activul imobiliar)
Investitii personale in active imobiliare (cu sau fara probleme litigioase)

Consultanta privind finantarea achizitiilor imobiliare (reprerzentare in fata bancilor, identificarea celor mai bune oferte de finantare/refinantare, parcurgerea procedurilor de obtinere a facilitatii de credit)

Dezvoltarea activelor/proiectelor imobiliare

Consultanta generala privind administrarea investitiilor imobiliare

Consultanta in vederea exproprierilor

Realizarea evaluarilor pentru efectuarea de exproprieri se poate face in momentul in care o proprietate are cadastru şi a avut loc negocierea între stat şi proprietar.
Avem o echipă calificata, cu multa experienta, formata din evaluatori, negociatori, echipe de topografi şi altii specialişti care ne permit să realizam mapa pentru expropriere in faza negocierii cu organele statului.
Cunosterea noastra în acest domeniu ne permite sprijinirea proprietarilor afectati de expropriere, in sensul de a castiga o valoare cat mai corecta a proprietatii ce urmeaza a fi expropriata.
Dezvoltarea, în ultimile două decenii, a constructiilor şi a marilor lucrari de utilitate publica, cum ar fi drumuri, autostrăzi şi baraje, creste apariţia nevoilor de expropriere.
Exproprierea constituie un mecanism legal prin care statul român dispune de a dobandi o hotarare judecatoreasca a proprietatii, cu condiţia ca aceasta proprietate să fie declarata utilitate publică, unde acest proces de expropriere poate avea loc pe o cale amiabila, prin acordul partilor sau litigios, cu recurs la tribunal.
In cazul exproprierilor, nu realizeaza doar evaluarile proprietatilor, ci se ocupa de o gama mai larga de servicii: negocierea cu proprietarii, precum şi partea birocratica si legala.
Toate exproprierile din România sunt făcute conform Legii 33/1994 şi 255/2010, prin care statul a dispus că anumite imobile vor deveni cu utilitate publica, necesare pentru construirea unor drumuri nationale, baraje, căi ferate, aeroporturi etc.

Asistenţă, administrare si gestionare imobile

Serviciul de asistenţă imobiliară detectează, caracterizează şi normalizează toate situaţiile legate de patrimoniile imobiliare. Sunt relevante mai ales următoarele informaţii:
a) situaţia Legală (dreptul de proprietate, contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere, etc)
b) starea Fizică (conservarea, modul de ocupare, randament,etc)
c) situaţia Fiscală (taxe, impozite).

Administrarea activelor imobiliare din punct de vedere jurdic (achizitie, consultanta privind solutionarea problemelor litigoase asupra activelor, contractare, inchiriere, vanzare, cesiune, fuziune, divizare, dizolvare)
Administrare din punct de vedere financiar – contabil (consultanta fiscala si contabila prin birouri de contabilitate autorizate)

Administrarea lucrarilor de constructii/investitii (identificarea celor mai bune oferte de realizare a constructiei, reprezentare in fata constructorilor, supravegherea constructorilor, identificarea neconcordantelor intre autorizatia de construire si lucrarile realizate, supravegherea si verificare costurilor solicitate de constructori, verificarea calitatii lucrarilor, facilitarea receptiei lucrarilor de constructii)
Lucrari de Intretinere (consultanta privind identificarea, prevenirea problemelor de infrastructura a utilitatilor activelor imobiliare, identificarea celor mai bune oferte in vederea realizarii repararii problemelor administrative, supravegherea lucrarilor de intretinere)

 • Consultanta privind identificarea celor mai bune solutii administrative asupra imobilelor
 • Consultanta privind promovarea proiectelor imobiliare (marketing specializat, folosirea bazei proprii de agenti imobiliari in vederea promovarii a proiectelor, folosirea bazei proprii de clienti in vederea promovarii a proiectelor)
 • Consultanta privind dezvoltarea proiectelor imobiliare (parcurgerea proiectelor de tip “green field” – studiu de fezabilitate, certificat de urbanism, promovare proiect, autorizatie de construie, finantare, contractare constructor, supraveghere constructor, supraveghere costuri, supraveghere indeplinire conditii realizare proiect constructor, receptie lucrare)
 • Consultanta privind finantarea activelor imobiliare (reprerzentare in fata bancilor, identificarea celor mai bune oferte de finantare/refinantare, parcurgerea procedurilor de obtinere a facilitatii de credit)Consultanta privind administrarea proiectelor imobiliare
 • Marketing imobiliar (strategii de tranzactionare si marketing, studii de piata si oportunitate/fezabilitate, analize de produs, planuri de afaceri,etc) si intermediere imobiliara – brokeraj de informatii imobiliare;

Proiecte de Rentabilizare a Bunurilor Imobiliare

Rezultatul consultantei imobiliare permite strângerea unui set de informaţii fundamentale pentru stabilirea unei game de opţiuni care permite valorizarea patrimoniului imobiliar ce urmează să fie administrat.Acesta este un serviciu care se adresează cu precădere fondurilor de investitii şi companiilor mari , asigurand consilierea acestor clienţi în legătură cu toate întrebările referitoare la patrimoniul lor imobiliar, începând cu evaluări imobiliare, studii strategice pentru poziţionarea produselor pe piaţa imobiliară şi ajungând până la implementarea Planurilor de Rentabilizare a Patrimoniului.

Valoarea de piata a unei proprietati gestionata in mod profesionist ramane stabila sau creste. Astfel, toata atentia dumneavoastra se poate indrepta catre domeniul principal de activitate.
Realizand o strategie de management a proprietatilor imobiliare, va ajutam sa faceti economie de timp, bani si sa va micsoarati riscul investitiei. O strategie de management a proprietatilor imobiliare se bazeaza pe cercetarea conditiilor actuale de pe piata imobiliara, precum si pe cercetarea factorilor strategici derivati ai pietei imobiliare cu impact pe termen lung, pe factorii care determina cresterea valorii proprietatii, pe evaluarea si previziunea valorii viitoare a proprietatii, pe identificarea si analizarea celor mai bune utilizari pentru respectiva proprietate precum si cercetarea oportunitatilor de dezvoltare.
Dezvoltarea unei strategii de management a proprietatilor imobiliare reprezinta un proces indelungat si divers. Experti din diverse domenii trebuie invitati sa participe la realizarea acestui proces. Pentru a economisi din costul angajarii expertilor individuali, puteti apela pentru devoltarea acestei strategii la serviciile pe care vi le ofera compania noastra. Rezultatul acestei lucrari va ajuta sa luati cele mai eficiente decizii si sa obtineti raspuns la cele mai importante intrebari pe care le aveti. De exemplu, care este cea mai buna intrebuintare pentru o proprietate detinuta sau pentru una care va fi cumparata (construita) la momentul actual? Care proprietate este profitabil de vandut sau de data in sistem leasing?

Intocmirea si intretinerea “Jurnalului Cladirii” – document in care se mentioneaza toate datele referitoare la cladire
Colaborarea cu autoritatile locale pentru orice probleme legate de functionarea eficienta a cladirii si obtinerea tuturor certificatelor, autorizatiilor si avizelor
Reprezentarea proprietarului in raport cu o terta parte
Emiterea sau revizuirea Regulilor Proprietatii/ Manualul Chiriasului si implementarea acestor reguli
Reestimarea/recompartimentarea spatiului inchiriabil existent
Contractarea de asigurari contra diverselor riscuri, administrarea creantelor de asigurare
Intocmirea rapoartelor operationale si a starii curente (lucrari necesare, lucrari prevazute, lucrari nerezolvate)

Asistenta la vanzarea, inchirierea sau cumpararea proprietatii
Administrarea documentelor de proprietate
Declaratia bunului imobil la organele abilitate.Reprezentare fiscala
Redactarea, modificarea, prelungirea sau rezilierea contractelor de inchiriere si inregistrarea acestora la organele abilitate
Redactarea de procese verbale de predare/preluare a proprietatii
Reprezentarea intereselor proprietarului fata de terti (autoritati publice, societati de furnizare a utilitatilor, administratii de bloc etc.)
Administrarea lucrarilor de renovare si amenajare stabilite de proprietar prezenta in teren – vizitarea regulata a proprietatii
Urmarirea comportarii in timp a constructiei, verificarea si evaluarea starii generale a proprietatii
Inspectarea proprietatii si a starii acesteia la terminarea contractului de inchiriere
Pregatirea documentatiei in vederea instrainarii imobilelelor detinute
Verificarea cladirilor inaintea achizitionarii acestora de catre clientii nostrii in vederea excluderii vicilor ascunse ale imobilului si prin urmarea sigurare de consultanta de specialitate

Obtinerea de certificate/ documentatii de urbanism pentru informare sau in scopul autorizatie de construire/desfintare.
Colaborarea cu firme specilalizate pentru obtinerea de Planuri de Urbanism Zonal (PUZ), dezmembrare-alipire cadastrala, etc
In cazul persoanelor juridice administrarea societatii detinatoare de imobile la cererea clientului, sau administrarea imobilului in sine