Servicii conexe audit

Servicii conexe audit

O misiune pe baza procedurilor convenite poate presupune ca auditorul să efectueze anumite proceduri cu privire la elementele individuale ale datelor financiare (de exemplu, datoriile comerciale, conturile de creanţe, cumpărările de la părţi afiliate şi vânzări şi profituri ale unui segment al unei entităţi), la o componentă a situaţiilor financiare (de exemplu, un bilanţ), sau chiar la un set complet de situaţii financiare.
Obiectivul unei misiuni pe baza procedurile convenite îl constituie efectuarea de către auditor a procedurilor ce ţin de natura unui audit la care auditorul, entitatea şi oricare terţe părţi îndreptăţite au convenit, precum şi raportarea de către auditor asupra constatărilor efective.
Datorită faptului că auditorul furnizează un raport asupra constatărilor efective ale procedurilor convenite, nu este exprimată nici o asigurare. În locul acesteia, utilizatorii raportului evaluează pentru ei înşişi procedurile şi constatările raportate de către auditor şi conturează propriile lor concluzii care decurg din audit.
Raportul este adresat în mod strict acelor părţi care au convenit asupra procedurilor ce trebuie efectuate, având în vedere că alte părţi pot interpreta greşit rezultatele, deoarece nu cunosc motivele pentru efectuarea procedurilor.
În baza Standardul Internaţional pentru Servicii Conexe (ISRS) 4400 Angajamente pentru realizarea Procedurilor Agreate  privind Informaţiile Financiare emis  de către Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) şi adoptat de către CAFR, societatea noastră realizează misiuni de verificare a cheltuielilor proiectelor finanţate din fonduri europene sau din fonduri de la bugetul de stat sau pentru misiuni de inventariere patrimoniu companii private sau institutii publice.

Fuziuni si achizitii.Preturi de transfer

Fuziunile, achizitiile si restructurarile implica de obicei aspecte economice si fiscale complexe. Prin urmare, pentru a simplifica procesul si pentru a planifica cu acuratete, atat pe termen scurt cat si pe terment lung, este esential ca procesul sa fie implementat in cel mai profesional mod cu putinta.
Latura fiscala este unul dintre factorii cei mai importanti de luat in considerare atunci cand se realizeaza un proces de fuziune sau achizitie, poate chiar cel mai important aspect al acestui proces. De aceea, am format o echipa specializata cu o abordare multidisciplinara a planificarii, evaluarii si structurarii fuziunilor, achizitiilor, reorganizarilor, vanzarii si refinantarii tranzactiilor. Profesionistii nostri cunosc foarte bine aspectele fiscale asociate restructurarii unei companii, precum si punctele critice si obiectivele unei fuziuni.
Le oferim clientilor nostri o vasta gama de servicii, de la asistenta pentru anumite operatiuni pana la pregatirea, administrarea si coordonarea unor procese complexe de restructurare, dupa cum urmeaza:

-Analiza detaliata a unor tranzactii specifice cu prezentarea consecintelor acestora, precum si a costurilor;
-Analiza riscului fiscal al unei anumite tranzactii sau al unei structuri organizatorice, precum si furnizarea unor sugestii pentru diminuarea acestui risc;
-Optimizarea fiscală în cazul tranzacţiilor (vânzare/transfer), adică tranzacţii de active/capital cu rezidenţi şi persoane nerezidente
-Eliminarea eventualelor riscuri şi a impactului negativ în cadrul procesului tranzacţional
-Optimizarea şi structurarea fiscală a procesului de vânzare/transfer cu referire la finanţare şi la alte aspecte
-TVA şi consecinţele fiscale ale transferului de bunuri imobiliare
-Structurarea corecta a tranzactiilor cu scopul de a mari eficienta fiscala;
-Realizarea unui raport de revizie fiscala inaintea demararii tranzactiei pentru a determina si cuantifica riscul fiscal al entitatii achizitionate;

Monitorizarea fiscala a entitatii achizitionate in timpul derularii tranzactiei, cu scopul reducerii riscurilor fiscale care ii pot diminua valoarea precum si pentru optimizarea structurii fiscale a respective entitati;
Pregatirea si realizarea de cursuri de specialitate si prezentari cu privire la restructurarea planificata.

Prețul de transfer este preţul la care o persoană (fizică sau juridică) transferă bunuri – corporale şi necorporale (de exemplu, know-how, mărci comerciale) – şi servicii către o persoană afiliată.  Tranzacţiile între persoane afiliate trebuie să fie realizate pe baza principiului valorii de piaţă – „the arm’s length principle”, aşa cum este întâlnit în literatura de specialitate – fără a fi influenţate de relaţia de „înrudire” dintre ele si  se refera la valorile platite de o firma pentru un bun, serviciu sau imprumut achizitionat de la o alta firma din acelasi grup.
Cu toate acestea, odata cu consolidarea legislaţiei fiscale în domeniu (în februarie 2008 a fost adoptat Ordinul nr.222 cu privire la continutul dosarului preţurilor de transfer din Romania) s-a acordat o atentie sporita problemei preţurilor de transfer, mijloacelor de justificare a acestor preturi si impactului acestora asupra impozitului pe profit.Exista un departament ANAF denumit: ”Departament privind preţurilor de transfer” ce are ca scop analizarea dosarelor preţurilor de transfer.
Aceste controale sunt destinate atât constatarii existenţei fizice a dosarului, cat şi masura in care acest dosar respecta principiul valorii de piata. Imposibilitatea de a prezenta argumente concrete in vederea sustinerii preturilor practicate intra-grup poate atrage ajustari semnificative asupra profitului companiei, si implicit, ajustări aduse impozitului pe profit (precum si amenzi şi penalităţi de întârziere de plată). Lipsa unui astfel de dosar ori prezentarea unui dosar incomplet se pedepseşte cu amendă.. Echipa noastra specializata oferă o gama completa de servicii privind preţurile de transfer:planificarea preţurilor de transfer; analiză funcţională şi economică ; punerea în aplicare a strategiilor de stabilire a preţurilor de transfer; asistenta in cazul controlului fiscal; acorduri de pret in avans; documentaţia preţurilor de transfer.
Preturile de transfer pot influenta profitabilitatea firmei afiliate, fluxul de numerar al acesteia, indicatorii de performanta ai companiei respective, precum si deciziile de investitii ale grupului sau modelul de afaceri.
Tranzactiile pe care firmele le fac la preturi sub costul de productie sau de achizitie sunt investigate des de catre autoritatile fiscale.Cand investigheaza aceste tranzactii, autoritatile fiscale verifica in primul rand daca sunt indeplinite conditiile de deductibilitate.

Servicii Due Diligence active

“Due diligence” este un termen folosit pentru o serie de concepte care implica o investigatie, cu un anumit standard, a unei afaceri sau a unei persoane, inainte de semnarea unui contract, sau a unui act. Due diligence ajuta un investitor sa se asigure ca nu sunt probleme neprevazute cu activul sau investitia sa, precum si ca nu plateste mai mult decat ar accepta sa fie necesar.
Un activ,trebuie investigat prin proceduri care sa cuprinda o analiza detaliata a tuturor faptelor, conditiilor, regulilor, legilor, regulamentelor, considerentelor financiare, sau alte aspecte, inainte ca un cumparator, chirias, garant, creditor sau orice persoana interesata, sa adopte o decizie finala privind implicarea in orice procedura referitoare la activul in cauza.
Procedura ”due diligence active” presupune o etapizare, o ierarhizare a prioritatilor beneficiarului: credibilitatea partenerului, clarificarea si intelegerea drepturilor si obligatiilor care greveaza activul, starea fizica a acestuia, surse de poluare de orice tip, caracterizare vecinatati si implicarea acestora in mediu ambient,etc.
Evaluarea  starii fizice include si o analiza a functionalitatii  in scopul aprecierii lucrarilor sau investitiilor  necesare celei mai bune utilizari si care ar fi impactul asupra valorii acestuia.Ca si concluzii ale analizei due-diligence, putem mentiona in final ca procesul are ca scop :-Inspectarea activului; Evaluarea datelor de proiectare, istoricul si inregistrarile activului;Analiza Sigurantei;Verificarea conformitatii standardelor;Rapoarte cuprinzatoare cu evaluari tehnice semnificative;Daune provocate de uzura si evaluarea perioadei de viata a activului;Reparatiile si renovarile necesare pentru prelungirea perioadei de viata a activului.

Personalul nostru experimentat poate oferi solutii inovatoare la problemele intalnite in astfel de activitati. Acest lucru este realizat prin inspectarea vizuala a tuturor zonelor ce prezinta un potential risc, informand clientii atat asupra zonelor ce necesita interventie imediata cat si asupra zonelor ce necesita un audit amanuntit.