Evaluare active

Evaluare active

Evaluarile activelor sunt necesare pentru diverse scopuri, dintre care putem mentiona:

– Evaluare pentru informare in scopul vanzarii-cumpararii-inchirierii   consulting
– Evaluare pentru garantare imprumuturi sau credite ipotecare
– Evaluare si reevaluare pentru determinarea taxei locale
– Evaluare pentru raportare financiara si stabilirea valorii juste
– Evaluare pentru fuziuni sau diviziuni ale societatilor
– Evaluare pentru lichidare in cazuri de insolventa
– Evaluare pentru asigurare la valoarea de piata a bunurilor
– Evaluare pentru rezolvarea litigiilor si mediere intre parti
– Evaluare pentru expropriere in cauza de utilitate publica
– Evaluare pentru emigrare a bunurilor detinute
– Evaluare pentru stabilirea valorii marfurilor in vama
– Evaluare pentru aport in natura la capitalul social

Valoarea unei intreprinderi sau afaceri in ansamblul ei.

Conceptul presupune evaluarea unei intreprinderi care-si va continua activitatea si a carei valoare de exploatare continua poate fl alocata pe partile sale componente, reflectand astfel contributia acestora la valoarea totala; dar valoarea unei componente, astfel determinata, nu reflecta valoarea ei de piata (a componentei). Ca urmare, conceptul de valoare de exploatare continua poate fi aplicat numai pentru proprietatea care reprezinta o parte a unei intreprinderi sau entitati.

Valoare de asigurare. Valoarea proprietatii data de unele definitii continute intr-o polita sau contract de asigurare.

Valoare de impozitare, de impunere sau valoarea impozabila este o valoare care se bazeaza pe defmitiile continute in legile ce se refera la evaluarea, aprecierea si/sau impozitarea proprietatii.

Valoare de recuperare. Valoarea unei proprietati, cu exceptia terenului, data mai degraba de valorile materialelor pe care le contine decat de continuarea utilizarii, fara a necesita reparatii sau adaptari speciale. Poate fi redata in forma bruta sau neta, in a doua situatie prin scaderea cheltuielilor de vanzare din valoarea de recuperare bruta. In ultimul caz, aceasta poate fi egala cu valoarea realizabila neta.

Valoarea de garantare a creditului ipotecar. Valoarea proprietatii, determinata de un evaluator, printr-o estimare prudenta a vandabilitatii viitoare a proprietatii, prin luarea in considerare a aspectelor mentenabile pe termen lung ale proprietatii, conditiilor normale si locale de piata, utilizarii curente si utilizarilor alternative adecvate ale proprietatii. La estimarea valorii de garantare a creditului ipotecar nu vor fi luate in considerare elementele speculative.

Definitia valorii de garantare a creditului ipotecar, prezentata mai sus, este continuta in legislatia europeana (Directiva 98/32/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998).

Costul de inlocuire net (CIN). O metoda acceptabila, utilizata in raportarea financiara, pentru a determina un surogat al valorii de piata a proprietatilor specializate si cu piata limitata, pentru care nu sunt disponibile informatii de piata. CIN se bazeaza pe estimarea valorii de piata pentru utilizarea existenta a terenului, plus costul curent brut de inlocuire (sau reconstructie) a cladirilor minus alocarea (valorica) pentru deteriorarea fizica si orice forme relevante de depreciere si optimizare. CIN poate fi descris atat ca o metodologie deevaluare , cat si ca baza pentru valoare/tip de valoare definita.

Alte trei tipuri de valoare diferite de valoarea de piata, utilizate pentru evaluarea instalatiilor, masinilor si echipamentelor (prezentate in GN 3 -Evaluarea instalatiilor, masinilor si echipamentelor) sunt:

->valoarea de licitatie realizabila (auction realisable value)

->valoarea de reconstituire (reinstatement value)

->valoarea de despagubire (indemnity value)

Valoarea de licitatie realizabila. Suma estimata care se asteapta a fi obtinuta din vanzare la o licitatie corect promovata, condusa si cu participare corespunzatoare. Aceasta presupune, in mod normal, ca vanzarea are loc la locul de amplasare, iar toate activele din lista de inventar sunt oferite spre vanzare in acelasi timp.

Valoarea de reconstituire. Costul necesar pentru inlocuirea, repararea sau reconstruirea proprietatii asigurate intr-o conditie foarte asemanatoare, insa nu mai buna sau mai cuprinzatoare decat conditia sa, atunci cand era noua.

Valoarea de despagubire. Costul necesar pentru inlocuirea, repararea sau reconstituirea proprietatii asigurate, intr-o conditie foarte asemanatoare, dar nu mai buna sau mai cuprinzatoare, in comparatie cu conditia sa la momentul in care a avut loc distrugerea, luand in consideratie vechimea, conditia, si durata de viata utila ramasa.