Norma metodologica privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice

  • Norma metodologica privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice

    Norma metodologica din 24.12.2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale ( Publicat in MO nr. 37 din 23.01.2003 ) Ministerul Finantelor Publice Actul intra in vigoare la data 23.01.2003 Face Parte din Fisa Actului Forme Actualizate In baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, ale art. 17 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si ale art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 301/2002, […]

  • Clasificatiei indicatorilor privind Finanțele Publice

    Ordin nr. 1954 din 16.12.2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice ( Publicat in MO nr. 1176 din 27.12.2005 ) Ministerul Finantelor Publice Actul intra in vigoare la data 01.01.2006 In baza art. 3 alin. (1) pct. 7 din Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si a art. 19 lit. f) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, potrivit carora Ministerul Finantelor Publice aproba clasificatia indicatorilor privind finantele publice,tinand seama de necesitatea corelarii clasificatiei bugetare cu Sistemul conturilor nationale […]