Active strategice

Active strategice

Activele considerate strategice – esenţiale pentru atingerea obiectivelor companiei – diferă bineînţeles de la o companie la alta şi chiar de la un departament la altul în interiorul companiei; optimizarea randamentului şi managementul acestora sunt universal valabile în orice tip de companie. Esenţa administrării eficiente a activelor strategice constă în reuşita de a integra tehnici şi sisteme de management centralizate pentru toate tipurile de active existente în companie.

Pentru un producător de energie, funcţionarea optimă a echipamentelor de producţie este de o importanţă critică în utilizarea eficientă a capacităţii de producţie; pentru un furnizor de apă, staţia de epurare este strategică; compresorul de la staţia de pompare este strategic pentru furnizorul de gaz, în timp ce un sistem de management al relaţiilor cu clienţii este strategic pentru companiile de distribuţie.
Când vorbim de active strategice, ne referim la acele active care fie generează în mod direct venituri, fie sunt strâns legate de activităţi care generează venituri. În industria utilităţilor există patru mari categorii de active: generare (producţie), facilităţi de producţie (clădiri, construcţii), vehicule utilitare şi echipamente mobile (parc auto) şi echipamentele IT&C.
Active legate de activitatea de generare/producţie şi distribuţie
În industria energiei şi utilităţilor, activele strategice sunt turbinele şi compresoarele folosite în procesul de producţie; acestea includ şi activele care asigură distribuţia către utilizatori. Există o valoare adăugată deosebită în posibilitatea de a gestiona cu o singură soluţie toate activele legate de activitatea de generare (combustibil fosil, hidro sau nuclear), cât şi activele legate de transport şi distribuţie. Posibilitatea de a gestiona zeci de mii de active dintr-un singur punct şi cu o singură soluţie este deosebit de atractivă pentru aceşti producători.

Vehicule utilitare şi echipamente mobile
În această categorie includem parcul de maşini pentru intervenţii, camioane, autoturismele angajaţilor şi conducerii, cât şi echipamentele mobile, cum ar fi compresoare sau generatoare pentru echipele mobile din teren. Numărul acestora poate ajunge până la câteva mii.

Echipamente IT
Aici includem partea de hardware – servere, staţii de lucru, laptop-uri, telefoane mobile, PDA-uri, imprimante, terminale mobile şi echipamente de comunicaţii.
Partea de software este la fel de importantă în derularea operaţiunilor.
Cât de importante sunt aceste active? O companie tipică din acest domeniu raportează aceste date: 5500 staţii de lucru, 100 reţele LAN, 540 servere, 900 terminale mobile, 1200 imprimante şi 1400 de telefoane mobile, acestea fără a lua în calcul licenţele pentru software.

Facilităţi de producţie
Aici ne referim la diferitele tipuri de clădiri, începând cu sediul central al companiei şi birourile regionale până la hale de producţie, depozite şi alte construcţii specifice. Întreţinerea acestora presupune folosirea unor echipamente dedicate acestui scop, cât şi amenajări ale terenurilor sau ale locurilor de parcare.

Beneficiile aduse de managementul activelor strategice
O soluţie de management a activelor strategice răspunde la două dintre problemele majore legate de gestiunea activelor cu care industria energiei şi utilităţilor se confruntă astăzi; un sistem care să gestioneze activele similare, indiferent de locaţia acestora şi un sistem care să poată gestiona categorii multiple de active. Prin managementul activelor strategice, companiile de utilităţi pot realiza:
•Implementarea şi monitorizarea programelor de creştere a eficienţei exploatării activelor
•Consolidarea operaţiunilor din unităţi diferite
•Reducerea problemelor de integrare pentru sisteme IT multiple
•Integrarea managementului activelor în relaţiile cu furnizorii
•Rezolvarea problemei maturizării forţei de muncă şi păstrarea informaţiilor critice deţinute de aceasta
•Gestiunea şi întreţinerea unei infrastructuri îmbătrânite
•Îmbunătăţirea fiabilităţii echipamentelor
Toate aceste beneficii îmbunătăţesc performanţele companiei şi pot oferi un important avantaj competitiv.