Evaluare bunuri mobile

Evaluare bunuri mobile

Evaluarea bunurilor mobile este realizata printr-un raport de evaluare bunuri mobile intocmit de un expert evaluator bunuri mobile (EBM) ce evalueaza o diversitate de active, majoritatea mobile, care pot fi miscate (relocate) si care este obligat sa recunoasca diferitele premise ale valorii. Aceste premise pot fi clasificate, la modul general, in trei categorii, distingandu-se in principiu prin utilizarea anticipata a unui activ:

  1. Vanzarea in scopul transferului, pentru o utilizare asemanatoare sau alternativa.
  2. Utilizarea in continuare (sau instalata) a activului, in scopul in care a fost proiectat sau dobandit.
  3. Lichidarea.

Astfel, utilizarea termenului de valoare sau valoare de piata a bunului mobil este modificat sau rafinat pentru a crea definitii speciale, care sa vina in intampinarea nevoilor unei anume evaluari. Aceste modificari furnizeaza o premise specifica a valorii pentru a ghida munca expertului evaluator Anevar. Lista de mai jos cu definitii diferite ale valorii, pe care evaluatorul le va intalni, nu se intentioneaza a fi completa. Lista incepe cu o definitie a valorii de piata iar apoi prezinta variantele perfectionate ale termenului, utilizate astfel incat sa se potrivesca cu necesitatile evaluatorului.

Vanzarea pentru transfer sau utilizare alternativa

Valoarea de piata reprezinta suma estimate, exprimata in termini monetari, care poate fi obtinuta, in mod rezonabil, pentru o proprietate, in cadrul unui schimb dintre un comparator si un vanzator, ambii aflati pe pozitii egale, nici unul dintre ei nefiind constrans sa vanda sau sa cumpere, si in perfecta cumostiinta de cauza, la o anumita data.

Valoarea de piata – activ sau bun mobil transferat reprezinta acea valoare estimate, exprimata in termini monetari, care poate fi obtinuta, in mod rezonabil, pentru o proprietate, in cadrul unui schimb dintre un comparator si un vanzator , ambii aflati pe pozitii egale, nici unul dintre ei nefiind constrans sa vanda sau sa cumpere, si in perfecta constiinta de cauza, la o anumita data, luandu-se in considerare costul transferului proprietatii (bunului) la o alta locatie.

Utilizarea existenta (sau capacitatea de utilizare)

Valoarea de piata pentru utilizarea in continuare reprezinta suma estimata, exprimata in termeni monetari, care poate fi obtinuta, in mod rezonabil, pentru o proprietate, in cadrul unui schimb dintre un comparator si un vanzator, ambii aflati pe pozitii egale, nici unul dintre ei nefiind constrans sa vanda sau sa cumpere, si in perfecta cunostinta de cauza, incluzand instalarea, la o data specificata, si presupunand ca veniturile afacerii sustin valoarea rapotata. Aceasta suma include toate costurile normale, directe si indirecte, cum ar fi instalarea si alte costuri de ansamblare pentru ca proprietatea sa fie operationala din toate punctele de vedere.

Valoarea de piata – activ sau bun mobil instalat reprezinta acea suma estimate, exprimata in termini monetari, care poate fi obtinuta, in mod rezonabil, pentru o proprietate, in cadrul unui schimb dintre comparator si un vanzator, ambii pe pozitii egale, nici unul dintre ei nefiind constrans sa vanda sau sa cumpere, si in perfecta cunostinta de cauza, incluzand instalarea, la o data specificata. Aceasta suma include toate costurile normale, directe si indirecte, cum ar fi instalarea si alte costuri de asamblare necesare pentru ca proprietatea sa fie operationala din toate punctele de vedere.

Evaluarea bunurilor mobile pentru lichidare

Valoarea de lichidare ordonata reprezinta valoarea bruta estimate, exprimata in termini monetari, care poate fi realizata in mod tipic printr-o vanzare de lichidare, data fiind o perioada rezonabila de timp pentru gasirea unui comparator (sau a mai multor cumparatori), cu un vanzator constrans sa vanda, in baza unei situatii “asa cum este, unde este”, la o data specificata.

Valoarea de piata fortata reprezinta valoarea bruta estimate, exprimata in termini monetari, care poate fi realizata in mod tipic printr-o licitatie publica dirijata si mediatizata corespunzator, cu un vanzator constrans sa vanda imediat, in baza unei situatii “asa cum este, unde este”, la o data specificata.

Valoarea de lichidare pe amplasament reprezinta valoarea bruta estimate, exprimata in termini monetari, care poate fi realizata in mod tipic de pe urma unui utilaj nefolositor, presupunand ca intregul utilaj este vandut intact, avand la dispozitie un timp limitat pentru finalizarea vanzarii, la o data specificata.

Aceste definitii nu sunt singurele acceptate. Anumite evaluari impun utilizarea definitiilor prevazute de lege. Definitiile pot fi extinse sau redefinite de catre un expert evaluator Anevar, dupa cum dicteaza scopul sau functia evaluarii bunului mobil, atata timp cat conceptual fundamental si subliniat nu este alterat, din cauza unui motiv de constrangere (cum ar fi cel impus de lege).

Alte premise importante ale valorii sau definitii ale valorii include urmatoarele:

Valoarea de recuperare reprezinta suma estimata, exprimata in termeni monetari, care poate fi realizata pentru intreaga proprietate sau pentru o componenta a intregii proprietati si care este scoasa din functiune, pentru a fi utilizatain alta parte.

Valoarea de casare reprezinta suma estimata pentru un activ-bun mobil, exprimata in termeni monetari, care ar putea fi realizata pentru o proprietate daca ar fi vanduta pentru continutul ei material, si nu pentriu o utilizare productiva.

Costul de inlocuire pentru asigurare reprezinta costul de inlocuire sigurat, mai putin costul de inlocuire al articolelor excluse in mod specificat din polita, in cazul in care acestea exista.

Valoarea de asigurare neta reprezinta costul de inlocuire asigurat mai putin deprecierea cumulata, luata in considerare in scopuri de asigurare, asa cum este ea in polita de asigurare sau prin intermediul altor intelegeri.

Rezultatul procedurii de evaluare a bunurilor mobile este oferirea unei concluzii impartiale despre conditia acestora, operabilitatea lor precum si estimarea valoarii de piata a acestora.

Subiectul evaluarii poate fi orice bun mobil localizat pe teritoriul Romaniei, inregistrat intr-un registru al bunurilor mobile (in cazul vehiculelor) sau o proprietate incadrata de lege ca bun mobil (masini unelte, echipament tehnologic, etc.).

Conform cerintelor de evaluare, potentialii nostri clienti pot fi in mod egal companii, institutii publice, entitati legale sau persoane fizice – toti aceia pentru care valoarea bunurilor mobile este relevanta, fie ca acestea vor fi:

  • cumparate sau vandute, donate sau mostenite;
  • adusa ca aport non-financiar (in natura): la infiintarea sau extinderea unei societati;
  • asigurate, supuse taxelor sau trebuie declarate;

Sau:

  • cand procedura de lichidare este aplicata companiei;
  • cand deciziile instantelor sunt executate;
  • la solicitarea proprietarului sau a clientului.